border=0

Vector Properties

1) + = + - kommutativiteit.
2) + ( + ) = ( + ) +
3) + =
4) + (- 1) =
5) (a * b) = a (b ) - ferieniging
6) (a + b) = a + b - dielferbod
7) a (a + ) = a + a
8) 1 * =

Definition
1) De grûnslach yn romte is ien fan 3 non-koplanêre fektoaren dy't yn in spesifike oarder nommen binne.
2) De grûnslach op it fleantúch is alle 2 net-kollinear fekkers dy't yn in bepaalde folchoarder nommen binne.
3) In grûnslach op in rigel is elke fektor net-nul.

Definition As - basis yn romte en , de getallen a, b en g wurde komponinten of koördinearren fan 'e fektor neamd op dizze basis.

Yn dit ferbân kinne jo de neikommende eigenskippen skriuwe :

  • equal-vectors hawwe deselde koördinaaten,
  • As in fektor multiplisy is mei it getal, wurde syn komponinten ek multiplisyne mei dit nûmer,
  • = .
  • As it tafoegjen fan fektoaren wurde, wurde har oanbe>

; ;
+ = .

Sjoch ek:

Matrix minder

Inverse matrix Eigenskippen

Mathematyske logika

Primêre matrixfoarsjenningen

Combinatorics

Gean werom nei Tafelingen yn: Heger Matematika

2019 @ bibinar.info