border=0

Underdielen fan 'e juridyske status fan in iepenbiere tsjinstferliener

In amtner hat de folsleine gebiet fan 'e konstituante rjochten fan in yndividu en in boarger. Restrjochtingen fan 'e meiwurkers yn' e rjochten kinne allinich fêststeld wurde troch de wet fan 'e Republyk Wyt-Ruslân yn ferbân mei it garandearjen fan de goede útfiering fan syn offisjele taken.

De wetlike status fan in iepenbiere tsjinstferliener is karakterisearre troch it bestean fan rjochten, ferplichtingen, stimulâns, garânsjes en ferantwurding. Fansels sprekke wy oer de algemiene begjinsels fan 'e juridyske status fan iepenbiere tsjinstfeinten. Offisjele (tsjinst) rjochten en plichten binne ferskille. Se wurde bepaald troch de spesifike posysje dy't de publike tsjinst bestiet; binnen de foech fan 'e lichems dêr't se yn' e tsjinst binne; de útspraak fan rjochten en ferplichtingen is garandearre troch wet; wetlike regeljouwing en easken fan iepenbiere tsjinsten binne ûnderwurpen oan útfiering troch elkenien oan wa't se rjochtsje.

Neffens de wetjouwing fan 'e Republyk Wyt-Ruslân, hawwe meiwurkers fan' e steatapparat it rjocht op:

· Skriftlike registraasje fan 'e ynhâld en omfang fan offisjele autoriteit en oanmeitsjen fan passende betingsten foar har útfiering;

• Oanfreegje en ûntfange yn 'e presskiene manier fan steatsorganen, publike ferienings, bedriuwen, ynstellingen en organisaasjes de ynformaasje dy't nedich is foar it útfieren fan amtlike taken;

· Kwalitearje foar in promoasje of fergriemen yn lean, mei rekkening fan kwalifikaasjes en hâlding foar de optreden fan amtlike taken;

· Beskermje har rjochten en legitimate be>

· Te ferienigjen yn hannelsferieningen;

Foar fergoeding op 'e manier dy't wetlik foarskreaun is.

De folgjende taken wurde oansteld oan de amtner:

• Funksjonele funksjes binnen de krêften dy't har troch wetlike akten fan 'e Republyk Wyt-Ruslân oanbean wurde;

· Oanfolle mei oanwêzige wetten en oare regeljouwing;

· Oanfolle mei de oarders en ynstruksjes fan behearders dy't binnen har foech binne;

· Om steat, offisjele en oare geheime geheimen te hâlden, ynklusief nei it ôfsluten fan tsjinst yn 'e steatapparat;

· Om fertroulik ynformaasje te krijen dy't yn 'e rin fan offisjele taken befetsje, beynfloedzje de privacy, eare en weardichheid fan' e boarger, en net nedich om sokke ynformaasje te ferfangen, útsein as oars troch wet fertsjintwurdige;

In foldwaande kwalifikaasjes foar effektive prestaasjes fan amtlike taken hâlde;

· Ferfolje mei de noarmen fan profesjonele etyk, ensfh.

De rjochtsstatus fan in amtner befettet regeljen regels dy't bestimmingen beheine foar in meiwurker yn ferbân mei tsjinst yn it steatapparaat, feroarsake troch de be>

Foar pjutteboartersplakken wurde bepaalde maatskiplike garânsjes oanbean, stimulearrings, en fergrutte ferantwurdlikens foar de misdrukken troch harren (bygelyks militêre personiel, plysjebesitters, rjochters, rjochtspersoanen foar bestjoerskrêften disiplinêre).

Sa is de ynhâld fan 'e juridyske status fan amtners tsjinne troch:

a) algemiene boargerrjochten en ferplichtingen;

b) taken en rjochten foar de posysje.

Rjochten fan tsjinst en funksjes binne ferdield yn 'e mienskip foar alle iepenbiere tsjinstfeinten en spesjale , de besittingen dy't ferbân hâlde mei spesifike posysjes.

Sjoch ek:

It konsept fan iepenbiere tsjinst

It konsept fan oerheid

It meganisme fan bestjoerlike regeling en syn eleminten

It systeem fan regearing, begjinsels fan 'e bou

Bestjoerlike gearwurking

Gean werom nei Tafel Ynhâld: Bestjoersrjocht fan Wyt-Ruslân

2019 @ bibinar.info