border=0

Foarbyld 7.4

Sykje de wearde fan 'e funksje f (3,2), as it jûn wurdt troch de neifolgjende relaasjes:

Yn dit gefal binne g (x) = 0 , h (x, y, z) = y + z. Sûnt f ( 0 , x) = g (x) = 0 foar elk x, dan f (0,2) = 0, en oare wearden kinne sequentiell berekkene wurde:

It is maklik te bewizen dat yn dit foarbyld f (x, y) = x ∙ y

Minimisaasje operaasje

Lit guon funksjes f (x, y) krije . Wy bepale de wearde fan x en fyn it út wêr't de wearde fan f (x, y) = 0 is. De swierder is it probleem om de lytste fan dy wearden fan y te finen, wêrby't f (x, y) = 0 is. fan x , dan is it lytste y in funksje fan x . Nim de oantsjutting:

(lêze: "it lytste fan sokken dat f (x, y) = 0", en μ y wurdt neamd as μ -operator of minimisearoperator).

De funksje fan in protte fariabelen is op deselde wize definiearre:

Om de funksje φ te berekkenjen kinne wy ​​de folgjende proseduere oanbiede:

1. berekkenje f (x 1 , ... x n , 0 ); As de wearde nul is, dan sette wy φ ( x 1 , ... x n ) = 0. As f ( x 1 , x n , 0) 0, gean dan nei de folgjende stap.

2. Ferklearje f (x 1 , ... xn , 1); As de wearde nul is, dan sette wy φ ( x 1 , ... x n ) = 1. As f ( x 1 , x n , 0) 0, gean dan nei de folgjende stap, ensf.

As it bliuwt dat foar alle funksjes f (x 1 , ... x n , 0) ≠ 0, dan wurdt de funksje φ ( x 1 , ... x n ) as fêst beskôge.

Sjoch ek:

Foarbyld 4.4.

Foarbyld 4.12

Probleemintwurding

Foarbyld A.5

Referinsjes

Gean werom nei Tafel Ynhâld: Teoretyske Stiftingen fan Computer Science

2019 @ bibinar.info