border=0

Analysis and synthesis

Analyse en synteze binne krêftige ynstruminten foar minsklike kennis en it ûndersyk fan 'e wurklikheid. Sûnder analyse en synteze binne de meast elemintêre en ienfâldige foarmen fan mentale aktiviteit - gefoelens, wittenskip - ûnmooglik.

Metafysika kontrast de analyze en synteze as metoaden dy't elkoar inoar útslute.

Materialistyske dialektika learret iens oer de ienheid fan analyse en synteze, en beskôve it as ien fan 'e begjinsels fan wittenskiplike kennis.

Sjoch ek:

Gnostisisme

Paramatma

Schopenhauer's Philosophyske Ideeën

Renaissance-filosofy yn West-Europa

Bewustwêzen

Gean nei Tafel Ynhâld: Filosofy

2019 @ bibinar.info