border=0

Elite kultuer

, нем. Hochkultur ) - культура, основанная на существовании специфических форм искусства, понятных лишь небольшой группе людей, имеющих достаточно высокий интеллектуальный уровень, соответствующие духовные запросы, особую художественную восприимчивость. Elite kultuer (in hege kultuer , Ger . Hochkultur ) is in kultuer basearre op it bestean fan spesifike keunstfoarmen dy't allinich foar in lyts groep minsken fersteane mei in genôch heech yntellektuele nivo, passende geastlike winsken, en spesjaal artistike sensibiliteit. It konsept fan elite kultuer waard ferdigene troch A. Schopenhauer. It útgongspunt fan dit konsept is yn syn miening de anthropologyske divyzje fan minsken yn twa soarten "nuttige minsken" (massa) en "minsken-genies". De lêsten binne aesthetisch technysk en foarsteld oan filosofyske en artistike kreativiteit.

De Frânse sosjolooch Pierre Bourdieu behannele it probleem fan elite kultuer, benammen.

Sjoch ek:

Stalking

Kultureel imperialisme

Ynternasjonaal kultureel sintrum Serisy-la-Sal

Skiednis fan taalwittenskip en basislinguistysk begripen

Acculturation

Gean werom nei Tafelbreak: Cultural Studies

2019 @ bibinar.info