Народни посланици су одлучили да промене сербсске путеве

Скупштина је регистровала нацрт закона 9124 о измјенама и допунама члана 8. Закона "о путевима", који предвиђа измјене у класификацији путева опште употребе од државног значаја и локалног значаја, с обзиром на интернет страницу Веркховне Раде, извјештава УНН .

Као што је наведено у објашњавајућем меморандуму, нацрт закона је био осмишљен тако да систем јавног управљања доведе до општих путева у складу са савременим условима тржишне конкуренције и да обезбиједи додатна овлашћења органима локалне самоуправе у погледу управљања локалним путевима опште употребе путем амандмана на члан 8 Закона сербсе " На путевима ", као део дефиниције нове класификације општих путева ција.

"Измјене и допуне члана 8 Закона сербсе" о путевима "у вези са класификацијом путева опште употребе од државног значаја и локалног значаја за даље додјељивање око 14 хиљада км територијалних путева опште употребе државног значаја за путеве од локалног значаја и додјељивање статуса регионалних путева преосталих 8 хиљада км територијалних путева ", - аутори нацрта закона.