border=0

METHODS OF EDUCATION AND TASKS OF CURVE SURFACES

Yn beskriuwende geometry wurde alle geometrike objekten grafysk definiearre. Dêrom kin in kromme ûndergrûn beskôge wurde as de totaliteit fan alle stânpunten fan in bepaalde line dy't yn 'e romte bewegt. Yn dit gefal wurdt de bewegingline neamd de generatrix fan it oerflak, en de linen (soms punten) dy't de wet fan har beweging bepale, wurde gids neamd. Dizze metoade fan oerflakfoarming wurdt kinematysk neamd.

Fig. 10.1

De ynset fan punten, rigels en ferskillende omstannichheden dy't de wet fan ferplantsje fan 'e generatrix bestimme, wurdt ek de determinant fan it oerflak neamd.

Sjoch ek:

It teken fan perpendiculariteit fan 'e rjochte line en it fleantúch yn' e tekening.

PLANE EN DIREKT ENTROPTE TALKEN OF THE SURFACE AT THIS POINT

EPYUR GASPARA MONZHA ODER COMPLEX DRAWING

IMAGE OF MULTI-DISTANCE

Gean nei Tafel Ynhâld: Beskriuwing Geometry

2019 @ bibinar.info