border=0

Powers of Supervisory Authorities op it mêd fan kontrôle

De steatlike bestjoersorga's, dy't it direkte behear fan ekonomyske, sosjaalkultuer- en bestjoerlike-politike konstruksje útfiere, brûke har breedte yn '

Ofhinklik fan 'e natuer fan' e kompetinsje fan it lichem fan 'e kontrôle, it gebrek fan syn foegen, it kontrôle kin ferdield wurde:

Foar algemien;

Ofdieling (yntern);

· Super-ôfdieling.

Ekstreemde algemiene kontrôlefunksjes wurde troch de Minister fan Ministers fan 'e Republyk Wyt-Ruslân, ek as lokale bestjoersorganen en bestjoersorganen (kommisje-kommisjes) útfierd.

De Minister fan 'e Republyk Wyt-Ruslân, wylst de termen fan referinsjes foar bestjoer ferfolge, troch har troch de grûnwet fan' e Republyk Wyt-Ruslân en de rjochten oer de Minister fan Minister fan 'e Republyk Wyt-Ruslân, systematysk kontrolearret de aktiviteiten fan ministers, steatekommisjes en oare subordinate organen. Neffens kêst 14 fan 'e neamde wet bringt de ried fan Ministers maatregels om te soargjen dat republyk rykorganen ûnderstrekt it folsleine gebrûklike rjochten en foegen brûke om de taken dy't har oanbe>

De Ried fan Ministers rjochtet de aktiviteiten fan lokale bestjoers- en bestjoersorganen oer saken yn har foech, organisearret behearsking oer har útfiering fan 'e grûnwet, wetten, akten fan' e foarsitter, oare normative rjochtshannelingen, ûntfollet en harkt rapporten en ynformaasje oer dizze problemen, passe besluten.

De útfierende kommisjes, op 'e wize dy't wetlik foarskreaun wurde, behearskje steatskontrôle op it grûngebiet fan' e lokale ried fan deputearjes oer de beskerming fan atmosfearlike loft, wetter, bosken, mineralwurden, wylde libbens, en ek kommunaal eigendom.

Sjoch ek:

Principles of public service

De ynfiering fan bestjoerlike strafpunten

Typen fan bestjoerlike prosedueres

It begryp fan bestjoerlike ferantwurdlikens

Ried fan ministers fan 'e Republyk Wyt-Ruslân

Gean werom nei Tafel Ynhâld: Bestjoersrjocht fan Wyt-Ruslân

2019 @ bibinar.info