border=0

CONICAL SECTIONS

Keppele rigels en spesjale gefallen fan soksoarte rigels, dy't krije as in twadde-opdracht kieze in fleantúch, binne koninkjes. Dizze linen befetsje: in ellipse (yn 'e bysûndere fak fan in sirkel), in hyperbola (yn' e bysûndere fak, twa interseare rjochte linen) en in parabola (yn it bepaalde gefal, twa oerienkommende rigels) (10.24, 10.25, 10.26).

Ellipse (in fleantúch draacht alle generators fan 'e kegel).

Parabola (planea is parallel mei mar ien generatrix fan in kegel).

Hyperbola (in fleantaal is parallel oan twa generators fan 'e kegel SL 1 en SL 2 ).

Fig.10.24 Fig.10.25

Fig.10.26

Sjoch ek:

TRAKKS OF THE DIRECT LINE

LINEAR SURFACE

FLAT CURVE LINES

MUTUELLE PARALLELITE FAN TWO PLANEN

MUTUELLE INTERCEPTION OF SECOND ORDER SURFACES

Gean nei Tafel Ynhâld: Beskriuwing Geometry

2019 @ bibinar.info